3a na zajęciach “Bezpieczny dom”

3 października uczniowie klasy 3A uczestniczyli w zajęciach „Bezpieczny Dom”   w sali edukacyjnej „OGNIK”  w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. W trakcie zajęć prowadzonych przez strażaków uczniowie uzupełniali i wykorzystywali zdobytą wcześniej w szkole wiedzę dotyczącą sezonowych zagrożeń: wypalania traw, bezpiecznego pobytu nad wodą, paleniu ognisk w lesie, poznali też najczęstsze sytuacje, w których w mieszkaniu może pojawić się ogień oraz sposoby zachowania się w takich okolicznościach. Uczestnicy przećwiczyli także prawidłową ewakuację z miejsca objętego dużym zadymieniem. Dzieci dowiedziały się jak w przypadku zagrożenia zaalarmować służby. Poznały też najważniejsze  znaki ewakuacyjne.

Na zakończenie zajęć uczniowie zobaczyli specjalistyczny sprzęt będący wyposażeniem strażaków.

Mamy nadzieję, że zdobyta  na zajęciach wiedza będzie służyła na co dzień podnoszeniu poziomu naszego bezpieczeństwa nie tylko w szkole, ale również w każdym domu.