Ranking najlepszych czytelników

Jak co roku biblioteka szkolna wybrała najaktywniejszych czytelników i klasy w danym roku szkolnym oraz rozdała najlepszym dyplomy uznania i upominki. Gratulujemy najlepszym!

KATEGORIA KLAS
1 miejsce – 2b
2 miejsce – 1b
3 miejsce – 2d

KATEGORIA CZYTELNIKÓW 1-3
1 miejsce – Hanna Mółka, 1b
2 miejsce – Jakub Kuchnia,2b
3 miejsce – Michał Romański, 3b oraz Lena Wróblewska, 1b

KATEGORIA CZYTELNIKÓW 4-8
1 miejsce – Zuzanna Szkaradek, 6b
2 miejsce – Hanna Popiela, 4b