Uczniowie klasy I b na zajęciach matematycznych rozpoznawali i badali własności figur geometrycznych. Budowali figury na geoplanach, układali szlaczki, mozaiki i ornamenty. Podsumowaniem zdobytych wiadomości i umiejętności było zbudowanie z poznanych figur geometrycznych makiety miasta. Dzieci pracowały w zespołach. Widać było wielkie zaangażowanie i towarzyszące temu emocje. Wytwory pracy dzieci zostały sfotografowane, a zdjęcia uczniowie zamieścili w swojej książce, którą systematycznie tworzą od początku roku szkolnego. Nosi ona tytuł ,,Moja pierwsza książka matematyczna”.

A tak wyglądają powstałe makiety: