POWITANIE WIOSNY W KLASIE III A i w klasach pierwszych

 

Uczniowie klasy III A powitali w tym roku wiosnę wierszami, które sami napisali. Uczniowie klas pierwszych natomiast stowrzyli prace plastyczne.

 

WIOSENNE PRZEBUDZENIE

Na wiosnę wszystko budzi  się i rozkwita

Skowronek pięknym śpiewem nas wita.

Słoneczko świeci i grzeje                                                         

A spod śniegu przebiśnieg się śmieje.

Żaba do wody ucieka przed bocianem

Co tu przyleciał nad łąkę nad ranem.

Tylko smutny bałwan jeszcze stoi

że  do morza popłynie się boi.

My dzisiaj już zimę żegnamy

Ale za rok znowu ją zapraszamy.

                     Autorzy:

                     Gabriela Szpakowska

                    Eryk Jargut

 

WITAJ  WIOSNO

Na wiosnę zakwitają kwiaty

Żonkile, krokusy przylaszczki.

Ptaki z dalekich krajów przylatują

Gniazda dla siebie budują.

 

A bałwanek? Co z nim?

Gdzie popłynie? Kto go przygarnie ?

Bałwanek się nie smuci,

Bo wie , że za rok do nas powróci.

Pani Wiosna na nowo świat koloruje

Uśmiechy dzieciom na buziach maluje.

Ciebie zimo już żegnamy

Za rok znów zapraszamy

                 Autor

               Helena Tkaczyk

 

 

TO JUŻ WIOSNA

Świat się zieleni, różnymi kolorami mieni.

Skowronki od samego rana śpiewają

I wszystkim koncert dają.

Po łące żaby biegają

I do wody przed boćkiem zmykają.

Na błękitnym niebie  ptaki pętle zawijają

A dzieci na łące kolorowe kwiaty podziwiają.

Zakwitły krokusy i tulipany,

To wielka radość dla mojej mamy.

Wśród trawy dzieci dostrzegły śnieżyczki

To były trzy wiosny siostrzyczki. 

                                Autorzy :

                               Zuzanna Jankowska

                              Nikola Figuła

 

 

WIOSNA

Wiosną kwiatki  rozkwitają

I skowronki nas witają.

Na dworze kwitną topole

Rolnicy wychodzą siać w pole.

Zwierzątka ze snu się wybudzają

Jajeczka i skrzek składają.

Zielona robi się też trawka

Wszystko to wiosny sprawka.

                                         Autor :

                      Jadwiga Zyskowska