Projekt badawczy Z nimi bezpieczniej – Strażak

W dniach 17.11.2020r. – 30.11.2020r. dzieci z grupy IV „Zuchy” brały udział w realizacji projektu badawczego „Z nimi bezpieczniej – Strażak”. Głównym założeniem projektu było to, aby w ciekawy i atrakcyjny sposób, poprzez różnorodną aktywność i zabawę, przybliżyć przedszkolakom specyfikę pracy strażaka oraz wdrażać ich do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu. Na wstępie i w końcowej części realizacji projektu, za pomocą siatki tematycznej (siatki pytań) zdiagnozowano wiadomości dzieci na powyższy temat. Tworzono warunki do zabaw dydaktycznych, tematycznych, manipulacyjno – konstrukcyjnych, rytmiczno – ruchowych i integracyjnych. Inspirowano dzieci do podejmowania różnorodnych prac plastycznych i ćwiczeń grafomotorycznych. Za pośrednictwem różnych utworów literatury dziecięcej, historyjek obrazkowych, zagadek, filmów edukacyjnych, poszerzono oraz utrwalono wiadomości przedszkolaków w zakresie dbania o bezpieczeństwo swoje i innych. Dzieci poznały różne sytuacje, w których należy wezwać straż pożarną oraz zasady prawidłowego zachowania się podczas niebezpiecznych zdarzeń (ewakuacja, numery alarmowe do służb ratunkowych).  Realizacja projektu badawczego była również okazją, aby budować zaufa­nie do osób wykonujących zawód strażaka.