Szanowni Państwo. Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 21

Od 25 maja 2020 r. prowadzone będą w szkole zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla klas I – III oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Informujemy również, że możemy również uruchomić oddziały przedszkolne.

Od 25 maja 2020 r. mogą w konsultacjach indywidualnych lub grupowych uczestniczyć uczniowie  klas 8 z przedmiotów egzaminacyjnych.

Od 1 czerwca 2020 r. uczniowie klas 4 – 7 również będą mogli uczestniczyć w konsultacjach.

Udział we wszystkich typach zajęć musi być wcześniej zaplanowany ze względu na wytyczne GIS, MZ, i MEN oraz Wewnętrzne Procedury Bezpieczeństwa Szkoły.

Zwracamy się z prośbą, aby informacje o udziale dziecka w zajęciach z wychowania przedszkolnego oraz zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w klasach I – III przekazywać do piątku każdego tygodnia do godziny 10.00 do wychowawcy klasy.

Uczniowie klas 8 informacje o udziale w konsultacjach z języka polskiego, języka obcego i matematyki wg ustalonego harmonogramu przekazują również do wychowawców klas do piątku każdego tygodnia do godziny 10.00.

Uczniowie klas 4 – 7 zainteresowani konsultacjami przekazują informację do wychowawcy klasy podając przedmiot konsultacji. Informację o udziale w konsultacjach przekazują również do wychowawców klas do piątku każdego tygodnia do godziny 10.00.

Wewnątrzszkolne Procedury Bezpieczeństwa zamieszczone są na stronie internetowej szkoły   w zakładce „DLA RODZICÓW”.