Komunikat Organizatora Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii

Komunikat Organizatora Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii

  • W bieżącym roku szkolnym nie odbędzie się gala podsumowująca Ogólnopolski Konkurs Historyczny Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii. Zaświadczenia dla laureatów i uczniów wyróżnionych oraz opiekunów naukowych zostaną wysłane do szkół.

  • Opublikowanie listy laureatów oraz listy uczniów wyróżnionych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty oraz Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu nastąpi 8 czerwca 2020 r.

  • Ustna prezentacja prac multimedialnych przez laureatów – uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej nie odbędzie się.