XVIII Dzień Papieski w naszej szkole

Do Dnia Papieskiego obchodzonego w tym roku już po raz osiemnasty społeczność szkolna przygotowała się bardzo starannie, bo wszyscy wiedzą, że ten dzień jest bardzo ważny.

W tym roku obchodzimy 40. rocznicę wyboru naszego Patrona na Stolicę Apostolską. To dla nas wszystkich wielki zaszczyt uczyć się i pracować w szkole noszącej imię Świętego Jan Pawła II. Na tą szczególną okoliczność w każdej sali lekcyjnej przygotowane zostały gazetki upamiętniające osobę Patrona szkoły. Nauczyciele na lekcjach wychowawczych przypomnieli uczniom najważniejsze chwile z życia Papieża.

16 października 2018 roku odbyła się uroczysta akademia i spotkanie religijne, w którym uczestniczyli uczniowie i nauczyciele. Ksiądz katecheta przyniósł z kościoła relikwie Świętego Jana Pawła II i na zakończenie uroczystości wszystkich zebranych pobłogosławił. Uczniowie klasy II a pod kierunkiem Pani Eweliny Homoncik przygotowali wiersze o Świętym . Wystąpił również liczny chór szkolny, którym opiekuje się Pani Danuta Dąbrowska i Pani Maria Mirek- Legutko. Delegacja uczniów z dyrektorem szkoły złożyła kwiaty przed tablicą poświęconą Patronowi. Nie zabrakło też wolontariuszy zbierających pieniądze na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.

MF