Zbiórka pieniędzy na rzecz Fundacji “Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Nasi szkolni wolontariusze w poniedziałek 15 października odwiedzając klasy podczas lekcji oraz we wtorek 16 października podczas Dnia Papieskiego zorganizują tegoroczną zbiórkę publiczną pieniędzy na rzecz funduszu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Jest to program stypendialny. Stypendia przyznawane są zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z małych miast i terenów wiejskich w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd Fundacji Regulamin przyznawania stypendiów edukacyjnych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Fundacja rozpoczynała swoją działalność, przyznając stypendia 500 osobom. Dziś, dzięki hojności Polaków, program obejmuje prawie 2300 młodych ludzi z całej Polski, co jest możliwe tylko dzięki ofiarności i dobrej woli społeczeństwa.

Za każde wsparcie już teraz w imieniu stypendystów serdecznie dziękujemy!

AK