Szanowni Państwo. Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 21

Od 25 maja 2020 r. prowadzone będą w szkole zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla klas I – III oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Informujemy również, że możemy również uruchomić oddziały przedszkolne.

Od 25 maja 2020 r. mogą w konsultacjach indywidualnych lub grupowych uczestniczyć uczniowie  klas 8 z przedmiotów egzaminacyjnych.

Od 1 czerwca 2020 r. uczniowie klas 4 – 7 również będą mogli uczestniczyć w konsultacjach.

Udział we wszystkich typach zajęć musi być wcześniej zaplanowany ze względu na wytyczne GIS, MZ, i MEN oraz Wewnętrzne Procedury Bezpieczeństwa Szkoły.

Zwracamy się z prośbą, aby informacje o udziale dziecka w zajęciach z wychowania przedszkolnego oraz zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w klasach I – III przekazywać do piątku każdego tygodnia do godziny 10.00 do wychowawcy klasy.

Uczniowie klas 8 informacje o udziale w konsultacjach z języka polskiego, języka obcego i matematyki wg ustalonego harmonogramu przekazują również do wychowawców klas do piątku każdego tygodnia do godziny 10.00.

Uczniowie klas 4 – 7 zainteresowani konsultacjami przekazują informację do wychowawcy klasy podając przedmiot konsultacji. Informację o udziale w konsultacjach przekazują również do wychowawców klas do piątku każdego tygodnia do godziny 10.00.

Wewnątrzszkolne Procedury Bezpieczeństwa zamieszczone są na stronie internetowej szkoły   w zakładce „DLA RODZICÓW”.

Konkurs Kangur

Konkurs Kangur

Z uwagi na zmienioną formułę, Konkurs Kangur 2020 zostanie przeprowadzony zdalnie za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl. Oznacza to, że będziesz mógł rozwiązać zadania dostępne na Platformie z poziomu swojego komputera domowego, ewentualnie tabletu czy telefonu, o ile będzie on połączony z Internetem. Upewnij się, że masz dostęp do odpowiedniego urządzenia, podłączonego do stałego i stabilnego łącza internetowego. W przeciwnym razie poproś rodzica lub opiekuna o pomoc. Ze względu na inny charakter Konkursu w tym roku, czas na rozwiązanie zadań został wydłużony do 90 minut.

Przed przystąpieniem do poniższych działań skontaktuj się z wychowawcą (kl. II-III) lub swoim nauczycielem matematyki (kl. IV-VIII), aby dowiedzieć się, do jakiej kategorii konkursu zostałeś(aś) przyporządkowany(a) oraz kiedy odbędzie się Twoja sesja konkursu próbnego i konkursu właściwego. Nauczyciel przekaże Tobie także nazwę użytkownika (login) i hasło, za pomocą których zalogujesz się na PlatformieDzwonek.pl.

Kategorie:

Klasy 2 – kategoria Żaczek

Klasy 3-4 – kategoria Maluch

Klasy 5- 6 – kategoria Beniamin

Klasy 7-8 – kategoria Kadet

Instrukcja dotycząca logowania znajduje tutaj:

 https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/kangur_2020_Instrukcja_uczestnik.pdf

W razie wątpliwości proszę o kontakt z wychowawcą (kl. II-III),  nauczycielem matematyki (kl. IV-VIII) lub Małgorzatą Pażuchą – szkolnym koordynatorem konkursu.

Powodzenia!

Konkurs

Spotkanie z Janem Pawłem II –

przeprowadź wywiad w 100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II.

Wyniki

I miejsce: Natalia Mróz

II miejsce: Kacper Wachel

III miejsce: Karolina Kulpa

Gratulujemy!

W naszej szkole zorganizowany został konkurs plastyczny

W hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II w 100 rocznicę urodzin

Dla Świętego Jana Pawła II”.

Zdjęcia prac plastycznych uczniowie przysyłali na specjalnie utworzony do tych celów mail do 10 maja 2020 r.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

– klasy 0-III

– klasy IV-VIII.

Nadesłano 137 pięknych prac. Najładniejsze prace zostaną umieszczone na banerze , który będzie powieszony na budynku szkoły w 100 rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II.

A oto lista uczniów ,których prace zostały wyróżnione:

Klasy 0-III

Wierzbicki Artur – klasa 0B

Kuchnia Jakub – klasa 0B

Lazović Wiktoria – klasa 1A

Grekowicz Zofia – klasa 1D

Leśniak Emilia – klasa 2B

Klasy IV – VIII

Pawłowski Jakub – klasa 4A

Matusik Cyprian – klasa 4A

Kuźma Katarzyna – klasa 4C

Przeworski Jan – klasa 5A

Sus Szymon – klasa 5B

Kłębczyk Szymon – klasa 5D

Hajduk Emilia – klasa 5D

Kornakiewicz Joanna – klasa 6A

Wróblewska Agnieszka – klasa 6A

Macałka Antoni – klasa 6B

Zegzda Wiktoria – klasa 6B

Ratyński Paweł – klasa 6B

Baran Patryk – klasa 6C

Broda Oliwia – klasa 7A

Molitoris Jan – klasa 7B

Organizatorzy

Danuta Mężyk- Stępień

Beata Przychocka

W 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II

 

 

„W Janie Pawle II uwidoczniły się nam wszystkim moc i dobroć Boga.”

 Papież Benedykt XVI

 

 

100 lat temu, 18 maja 1920 roku, w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła.

Dla całego świata był przede wszystkim Ojcem Świętym Janem Pawłem II, ale też artystą, filozofem, wychowawcą młodzieży. Dla społeczności Szkoły Podstawowej nr 21 w Nowym Sączu stał się jeszcze kimś więcej – Patronem Szkoły.

Można powiedzieć, że „tu wszystko się zaczęło” – 16 czerwca 1999 roku na starosądeckich błoniach, gdzie Jan Paweł II poświecił Sztandar SP nr 21. Stało się to w czasie uroczystości kanonizacyjnych bł. Kingi – pani Ziemi Sądeckiej. Od tej pory kolejne pokolenia wychowanków szkoły starają się kształtować swoje życie w myśl słów Patrona, który mówił: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali” (przemówienie do młodych, Gdańsk-Westerplatte, 12 czerwca 1987). W tym dążeniu do wszechstronnego rozwoju osobowości w duchu nauczania Jana Pawła II dzieci i młodzież wspierają rodzice, nauczyciele i wychowawcy, którzy wspólnie z uczniami podejmują działania kultywujące tradycje szkolne związane z osobą Patrona. Należą do nich między innymi: Międzyszkolny Bieg Patrolowy „Śladami miejsc związanych ze Świętym Janem Pawłem w Nowym Sączu”, organizowanie konkursów tematycznych oraz uroczystych obchodów rocznic wydarzeń ważnych dla Jana Pawła II i Polaków.

Nic więc dziwnego, że z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II społeczność Szkoły Podstawowej nr 21 włączyła się w szereg inicjatyw, jakie pojawiły w tym czasie w całym kraju. Podobnie jak w innych przypadkach, z powodu zagrożenia epidemicznego wydarzenia te odbyły się w przestrzeni internetowej. Uczniowie wzięli więc licznie udział w trzech konkursach z cyklu „Dla Świętego Jana Pawła II w 100. rocznicę urodzin” – plastycznym, muzycznym i literackim. Warto wspomnieć, że z wyróżnionych prac plastycznych powstał wspaniały baner, który został umieszczony na froncie budynku szkoły, by przypominać o rocznicy oraz wyrażać radość i wdzięczność za obecność Papieża – Polaka w naszym życiu. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się również pomysł wirtualnego śpiewania dla św. Jana Pawła II. Efekty niezwykłych działań twórczych i talentów uczniów można podziwiać na stronie internetowej SP 21. Z kolei osoby uzdolnione literacko miały okazję przeprowadzić wywiady ze starszymi osobami, które zechciały podzielić się wzruszającymi wspomnieniami z osobistych spotkań z Patronem Szkoły i opowiedzieć o tamtych wydarzeniach, emocjach oraz ich wpływie na swoje życie. W ten sposób uczennice i uczniowie poznawali Papieża przez pryzmat doświadczeń swoich bliskich.

18 maja 1920 r. urodził się Karol Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II, przez wielu nazywany „darem Polski dla Kościoła i świata”. 18 maja 2020 roku, w dzień 100. rocznicy tego wydarzenia,  Prezydent Miasta Nowego Sącza, pan Ludomir Handzel, złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą Patrona Szkoły Podstawowej nr 21.  Razem z gospodarzem Nowego Sącza hołd Wielkiemu Polakowi oddali przedstawiciele Rady Miasta – pani Krystyna Witkowska, pan Grzegorz Ledziński oraz pan Dawid Dumana, a w imieniu społeczności szkolnej dyrektor, pani Beata Mac wraz ze swoimi zastępcami – panią Małgorzatą Pasek – Bienias, panem Dariuszem Serkowskim i panem Radosławem Stawiarzem.

 

Dziękujemy za dar życia Świętego Jana Pawła II – człowieka wielkiego autorytetu, poszanowania życia, prawdy, wolności  i godności drugiego człowieka.

Dziękujemy za naszego Patrona.

Konkurs dla uczniów klas 7 – 8 Spotkanie z Janem Pawłem II

Konkurs dla uczniów klas 7 – 8
Spotkanie z Janem Pawłem II –

przeprowadź wywiad w 100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II.
Rozmawiaj z rodzicami, z osobami starszymi, ale zwłaszcza rozmawiaj z dziadkami. Jasne? Zatem,
jeśli chcesz być nadzieją przyszłości musisz przejąć pochodnię od swojego dziadka i babci. Czy
obiecujecie, że przygotowując się do Dni w Panamie będziecie częściej rozmawiać ze swoimi
dziadkami? Jeśli zaś dziadkowie są już niebie, czy będziecie rozmawiać z osobami starszymi?
Będziecie zadawać im pytania? Pytajcie ich, bo oni są mądrością narodu.

Papież Franciszek, Kraków, 31.07.2016

Drodzy Uczniowie!
Zbliża się 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Z tej okazji proponujemy Wam wzięcie
udziału w konkursie pt. „Spotkanie z Janem Pawłem II – przeprowadź wywiad”.
Uczestnikiem może być każdy uczeń SP 21 z klas 7 – 8, który do dnia 14 maja
przeprowadzi, zapisze i wyśle na podany adres mailowy wywiad z babcią, dziadkiem, mamą,
tatą, sąsiadką, wujkiem, ciocią …czyli osobą, która podzieli się z Wami wspomnieniami
z osobistego spotkania z Patronem naszej szkoły. Poszukajcie wokół siebie osób, które brały
udział np. w spotkaniu z Janem Pawłem II w Tarnowie, Starym Sączu czy Krakowie.
Porozmawiajcie z nimi o tamtych wydarzeniach, emocjach oraz ich wpływie na życie
Waszych rozmówców.
Głównym kryterium ocen dokonywanych przez komisję konkursową będą:
 Zgodność z tematem konkursu,
 Zastosowanie właściwych zasad konstrukcji wywiadu,
 Sensowność, celowość oraz jakość merytoryczna zadawanych pytań,
 Styl i forma językowa pracy.
Forma: pisemna
Czcionka: Times New Roman 12
Liczba znaków: 2000 – 3000
Termin: do 14 maja 2020 r.
Adres: ponadlekcjamisp21@gmail.com

Zapraszamy!

Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.

Agnieszka Krzemień
Elżbieta Szczecina

1 2