Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św Jana Pawła II w Nowym Sączu zawiadamia o ograniczeniu funkcjonowania placówki.


Od 12 marca zajęcia w Szkole zostają zawieszone na okres 2 tygodni.


12 i 13 marca (czwartek, piątek) Szkoła zapewnia działania opiekuńcze.
Prosimy jednak by uczniowie przyprowadzani byli do Szkoły tylko w wyjątkowych sytuacjach.


Od poniedziałku 16 marca zajęcia będą całkowicie zawieszone.


Dalsze informacje będą przekazywane na bieżąco w związku z tym prosimy o częste odczytywanie poczty i sprawdzanie informacji na stronie internetowej szkoły.